หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

admin cpg
2021-10-07 14:11:24

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สนใจสมัครสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 090-663-9999 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา หาสุนทรี)