หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ครั้งที่ 1/2564
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ครั้งที่ 1/2564

admin cpg
2021-04-19 11:16:40
  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32