หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ว.การเมืองและการปกครอง เข้าร่วมการประชุมงานประชาสัมพันธ์ online เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ว.การเมืองและการปกครอง เข้าร่วมการประชุมงานประชาสัมพันธ์ online เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

admin cpg
2021-03-08 20:50:57

23 กุมภาพันธ์ 2564   พีชญาณัท  ก้อนทองคำ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมการประชุมงานประชาสัมพันธ์ online เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5