หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ #กรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นมาแล้ว& ...
2021-10-07 14:23:39
วิธีการสมัครรอบ 3 Admission
วิธีการสมัครรอบ 3 Admission ...
2021-10-07 14:11:24
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564สนใจสม ...
2021-10-07 14:11:24
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่ ...
2021-10-07 14:11:24
กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563
***กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ...
2021-10-07 14:11:24
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก
- สมัครเรียนออนไลน์คลิก- ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ...
2021-10-07 14:11:24
ประกาศปัจจุบัน