หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเงินเยียวยา 20 % และฐานข้อมูลนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองที่แจ้งปัญหา
ประกาศ 1เงินเยียวยา 20 % นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการผูกเงินพร้อมเพย์ตามรายชื่อที่เพจฝ่ายกิจการนักศึก ...
2021-10-07 14:41:52
ข่าวย้อนหลัง