หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ประกวดร้องเพลง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
ประกวดร้องเพลง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

admin cpg
2021-11-24 11:08:40

#ประกาศน้องๆนักศึกษาที่มีเสียงเพลงในชีวิต มาทางนี้ครับ

-ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองรับสมัครนักศึกษาในวิทยาลัยของเราเพื่อร่วมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ????และการประกวดFolk song????

-คุณสมบัติต้องเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการบริหารงานตำรวจ รหัส61-64 เท่านั้น

????ผู้เข้าประกวดสามารถส่งประวัติและผลงาน(วีดีโอ)ได้ที่ https://forms.gle/N3uqkiCr4QGyUGju5

#มาร่วมสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงไปด้วยกัน กับกิจกรรม ???????????? ???????????? ???????????????????? ????????????????????????????????

ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ทั้งในประเภทร้องเพลงคาราโอเกะ และ Folk song ระหว่างวันที่ 23 พ.ย - 6 ธ.ค. 64

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราในกิจกรรมครั้งนี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ที่เพจของฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ติดตาม ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทาง

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73