หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย จัดให้มีสัมมนาโครงการภาคฤดูร้อนอบรมผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย จัดให้มีสัมมนาโครงการภาคฤดูร้อนอบรมผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

admin cpg
2021-11-26 09:55:58


มหาวิทยาลัยสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย จัดให้มีสัมมนาโครงการภาคฤดูร้อนอบรมผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3  ประจำปี 2564 โดยให้ความรู้หลากหลาย ทั้งยังพาชมมหาวิทยาลัยสุราบายาและพาทัวร์การท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย โครงการนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับส่ิงที่ทุกคนทำได้ในช่วงโควิด เช่น การปลูกผักไฮโดร สารอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ส่ิงที่รัฐบาลอินโดที่ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาโควิดได้สำเร็จ ฯลฯ ซึ่งมีนักศึกษาจากจำนวนหลายประเทศเข้าร่วม สำหรับตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครองที่เข้าร่วมด้วย  ได้แก่ 

            นางสาวอรกช มีเมฆ รหัสนักศึกษา 61123440045  Oragoch  meemek

            นางสาวจิรัชยา ภูชงค์ รหัสนักศึกษา 61123440086

Jiratchaya Phuchong

            นางสาวสุดารัตน์ เอาสูงเนิน รหัสนักศึกษา 62123440057

Sudarat Aosungnoen 

            นางสาววรรณดี จันชื่น  รหัสศึกษา 62123440032 

Wannadee Chanchuen

             นางสาวธนพร บุปผานิล   รหัสนักศึกษา 62123440033 

Thanaporn bupphanin

             นางสาว นภสร วัดแย้ม  รหัสนักศึกษา  62123440058

Napasorn Watyem ????????????????????????????????‍⚖️????????‍⚖️????????‍⚖️????????‍⚖️

#หากน้องๆคนใดยังหาสถานที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เรียนเชิญมาเป็นนิติศาสตร์สวนสุนันทากับเรา

สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/  ????????????????

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://cpg.ssru.ac.th/page/admission-cpg  ????????????????

#ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/soxvsmer.pdf

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73