หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ตารางเรียนรัฐศาสตร์ 3/2563
ตารางเรียนรัฐศาสตร์ 3/2563

admin cpg
2021-11-16 14:28:01นักศึกษารหัส 61

ภาคปกติ

- ห้อง 1 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 2 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 3 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 4 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 5 (การเมืองการปกครอง) 

- ห้อง 6 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)


าคพิเศษ

  • โครงการ ความร่วมมือกองทัพบก (กลุ่มเรียนจันทร์ - ศุกร์)


  • โครงการ ความร่วมมือกองทัพบก (กลุ่มเรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  • บุคคลทั่วไป (กลุ่มเรียนเสาร์ - อาทิตย์)

นักศึกษารหัส 62

ภาคปกติ

 - ห้อง 1 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 2 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 3 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 4 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 5 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 6 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)


าคพิเศษ

  • โครงการ ความร่วมมือกองทัพบก (กลุ่มเรียนจันทร์ - ศุกร์)
  • โครงการ ความร่วมมือกองทัพบก (กลุ่มเรียนเสาร์ - อาทิตย์)
           
 
  • บุคคลทั่วไป (กลุ่มเรียนเสาร์ - อาทิตย์)
-  บุคคลทั่วไป กรุงเทพฯ รุ่น 44
            - บุคคลทั่วไป ระนอง รุ่น 44
  • โครงการ ความร่วมมือตำรวจ (กลุ่มเรียนเสาร์ - อาทิตย์)
            ตำรวจ ระนอง รุ่น 45

นักศึกษารหัส 63

ภาคปกติ

- ห้อง 1 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 2 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 3 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 4 (การเมืองการปกครอง)

- ห้อง 5 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ห้อง 6 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

าคพิเศษ

  • โครงการ ความร่วมมือกองทัพบก (กลุ่มเรียนจันทร์ - ศุกร์)
  • โครงการ ความร่วมมือกองทัพบก (กลุ่มเรียนเสาร์ - อาทิตย์)
           - ทบ 46 ห้อง 3          

            - ทบ 47 ห้อง 1 
           -  ทบ 47 ห้อง 2
  • บุคคลทั่วไป (กลุ่มเรียนเสาร์ - อาทิตย์)
           - บุคคลทั่วไป ระนอง รุ่น 46