ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ภาคพิเศษ โครงการทหารฯ

กลุ่มเรียน (จันทร์-ศุกร์)

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. จ-ศ.  รหัส 61 รุ่น 42

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. จ-ศ. รหัส 62รุ่น 44

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. จ-ศ. รหัส 62 รุ่น 45

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. จ-ศ. รหัส 63 รุ่น 46

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. จ-ศ. รหัส 63 รุ่น 47


กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. ส-อา รหัส 61 รุ่น 42

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. ส-อา รหัส 62 รุ่น 44 ห้อง 1

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. ส-อา รหัส 62 รุ่น 44 ห้อง 2

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. ส-อา รหัส 62 รุ่น 45

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. ส-อา รหัส 63 รุ่น 46 ห้อง 1

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. ส-อา รหัส 63 รุ่น 46 ห้อง 2

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. ส-อา รหัส 63 รุ่น 47 ห้อง 1

- รัฐศาสตร์ พิเศษ ทบ. ส-อา รหัส 63 รุ่น 47 ห้อง 2


ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป กรุงเทพฯ

- รัฐศาสตร์ พิเศษ บุคคลทั่วไป กรุงเทพ รหัส 62 รุ่น 44

- รัฐศาสตร์ พิเศษ บุคคลทั่วไป กรุงเทพ รหัส 63 รุ่น 46

- รัฐศาสตร์ พิเศษ บุคคลทั่วไป กรุงเทพ รหัส 64 รุ่น 48


ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป ระนอง

- รัฐศาสตร์ พิเศษ บุคลลทั่วไป ระนอง รหัส 62 รุ่น 44

- รัฐศาสตร์ พิเศษ บุคคลทั่วไป ระนอง รหัส 63 รุ่น 46

- รัฐศาสตร์ พิเศษ บุคคลทั่วไป ระนอง รหัส 64 รุ่น 48


สาขาวิชานิติศาสตร์

ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป กรุงเทพ

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รหัส 63 รุ่น 47 ห้อง 1

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รหัส 63 รุ่น 47 ห้อง 2

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รหัส 64 รุ่น 48 ห้อง 1

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รหัส 64 รุ่น 48 ห้อง 2


ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป ระนอง

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ระนอง รหัส 64 รุ่น 48


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- รปศ. ภาคพิเศษ รหัส 61