ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 

โครงการกองทัพบกฯ

กลุ่มเรียน (จันทร์-ศุกร์)

- รัฐศาสตร์ ทบ. จันทร์-ศุกร์ รุ่น 44 (รหัส 62 เข้า 1/2562)

- รัฐศาสตร์ ทบ. จันทร์-ศุกร์ รุ่น 45 (รหัส 62 เข้า 2/2562)

- รัฐศาสตร์ ทบ. จันทร์-ศุกร์ รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ทบ. จันทร์-ศุกร์ รุ่น 47 (รหัส 63 เข้า 2/2563)

- รัฐศาสตร์ ทบ. จันทร์-ศุกร์ รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- รัฐศาสตร์ ทบ. จันทร์-ศุกร์ รุ่น 50 (รหัส 64 เข้า 2/2564)


กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

- รัฐศาสตร์ ทบ. เสาร์-อาทิตย์ รุ่น 44 (รหัส 62 เข้า 1/2562)

- รัฐศาสตร์ ทบ เสาร์-อาทิตย์ รุ่น 45 (รหัส 62 เข้า 2/2562)

- รัฐศาสตร์ ทบ. เสาร์-อาทิตย์ รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ทบ. เสาร์-อาทิตย์ รุ่น 47 (รหัส 63 เข้า 2/2563)

- รัฐศาสตร์ ทบ. เสาร์-อาทิตย์ รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- รัฐศาสตร์ ทบ. เสาร์-อาทิตย์ รุ่น 50 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

 

โครงการบุคคลทั่วไป กรุงเทพฯ

- รัฐศาสตร์ บุคคลทั่วไป เสาร์-อาทิตย์ รุ่น 44 (รหัส 62 เข้า 1/2562)

- รัฐศาสตร์ บุคคลทั่วไป เสาร์-อาทิตย์ รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ บุคคลทั่วไป เสาร์-อาทิตย์ รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)


โครงการบุคคลทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

- รัฐศาสตร์ ระนอง รุ่น 5 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ระนอง รุ่น 6 (รหัส 64 เข้า 1/2564)


สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 

โครงการบุคคลทั่วไป กรุงเทพฯ

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป กทม. รุ่น 1 (รหัส 63 เข้า 2/2563)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป กทม. รุ่น 2 (รหัส 64 เข้า 1/2564)


โครงการบุคคลทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ระนอง รุ่น 1 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ระนอง รุ่น 2 (รหัส 64 เข้า 2/2564)


โครงการปริญญาใบที่ 2 

- นิติศาสตร์ ปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่น 1 (รหัส 64 เข้า 2/2564)


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ 

- รปศ. ภาคพิเศษ รุ่น 17 (รหัส 61)