ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ)

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ภาคพิเศษ 

โครงการความร่วมมือกองทัพบกฯ

กลุ่มเรียน (จันทร์-ศุกร์)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 47 (รหัส 63 เข้า 2/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 50 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 52 (รหัส 65 เข้า 1/2565)

 

กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 47 (รหัส 63 เข้า 2/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 50 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 52 (รหัส 65 เข้า 1/2565)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทบ. (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 53 (รหัส 65 เข้า 2/2565)


โครงการบุคคลทั่วไป 

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 52 (รหัส 65 เข้า 2/2565)


โครงการบุคคลทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รุ่น 6 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รุ่น 7 (รหัส 65 เข้า 1/2565)หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 

กลุ่มข้าราชการตำรวจ

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) กลุ่มข้าราชการตำรวจ รุ่น 2 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) กลุ่มข้าราชการตำรวจ รุ่น 3 (รหัส 65 เข้า 1/2565)


กลุ่มข้าราชการตำรวจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มข้าราชการตำรวจ ระนอง รุ่น 1 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มข้าราชการตำรวจ ระนอง รุ่น 2 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มข้าราชการตำรวจ ระนอง รุ่น 3 (รหัส 65 เข้า 1/2565)โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่นที่ 1 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันสาร์-อาทิตย์) โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่นที่ 2  (รหัส 65 เข้า 1/2565)


โครงการบุคคลทั่วไป 

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) โครงการบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 (รหัส 65 เข้า 1/2565)