ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศ


สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 

โครงการกองทัพบกฯ

กลุ่มเรียน (จันทร์-ศุกร์)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร ภาคค่ำ (จันทร์-ศุกร์) รุ่น 45 (รหัส 62 เข้า 2/2562)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร ภาคค่ำ (จันทร์-ศุกร์) รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร ภาคค่ำ (จันทร์-ศุกร์) รุ่น 47 (รหัส 63 เข้า 2/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร ภาคค่ำ (จันทร์-ศุกร์) รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร ภาคค่ำ (จันทร์-ศุกร์) รุ่น 50 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

 

กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 45 (รหัส 62 เข้า 2/2562)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 47 (รหัส 63 เข้า 2/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ทหาร (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 50 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

 

โครงการบุคคลทั่วไป กรุงเทพฯ

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป รุ่น 44 (รหัส 62 เข้า 1/2562)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป รุ่น 49(รหัส 64 เข้า 1/2564)


โครงการบุคคลทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป ระนอง รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป ระนอง รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 

โครงการบุคคลทั่วไป กรุงเทพฯ

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ตำรวจ กทม. รุ่น 1 (รหัส 63 เข้า 2/2563)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ตำรวจ กทม. รุ่น 2  (รหัส 64 เข้า 1/2564)


โครงการบุคคลทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ตำรวจ ระนอง รุ่น 1 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ตำรวจ ระนอง รุ่น 2 (รหัส 64 เข้า 2/2564)


โครงการปริญญาใบที่ 2 

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่นที่ 1 (รหัส 64 เข้า 2/2564)