ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ภาคพิเศษตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ภาคพิเศษ)

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ภาคพิเศษ 

โครงการความร่วมมือกองทัพบกฯ

กลุ่มเรียน (จันทร์-ศุกร์)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 50 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 52 (รหัส 65 เข้า 1/2565)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 54 (รหัส 66 เข้า 1/2566)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 55 (รหัส 66 เข้า 2/2566)


กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 50 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 52 (รหัส 65 เข้า 1/2565)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 53 (รหัส 65 เข้า 2/2565)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 54 (รหัส 66 เข้า 1/2566)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 55 (รหัส 66 เข้า 2/2566)


โครงการความร่วมมือกองทัพเรือฯ

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพเรือ รุ่น 1 (รหัส 65 เข้า 2/2565)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพเรือ รุ่น 2(รหัส 66 เข้า 1/2566)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพเรือ รุ่น 3 (รหัส 66 เข้า 2/2566)


โครงการบุคคลทั่วไป วิทยาเขตนครปฐม

กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป รุ่น 49 และ 52


โครงการบุคคลทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รุ่น 7 (รหัส 65 เข้า 1/2565)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รุ่น 8 (รหัส 66 เข้า 1/2566)หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 

กลุ่มข้าราชการตำรวจ 

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มข้าราชการตำรวจ รุ่น 3 (รหัส 65 เข้า 1/2565)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มข้าราชการตำรวจ รุ่น 4 (รหัส 66 เข้า 1/2566)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มข้าราชการตำรวจ รุ่น 5 (รหัส 66 เข้า 2/2566)


โครงการปริญญาตรีใบที่ 2

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่น 2 (รหัส 65 เข้า 1/2565)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่น 3 (รหัส 66 เข้า 1/2566)


โครงการบุคคลทั่วไป 

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ โครงการบุคคลทั่วไป รุ่น 1  (รหัส 65 เข้า 1/2565)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ โครงการบุคคลทั่วไป รุ่น 2 (รหัส 66 เข้า 1/2566)


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ

- รัฐศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ รุ่น 1 (รหัส 65 เข้า 2/2565)

- รัฐศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ รุ่น 2 (รหัส 66 เข้า 1/2566)

- รัฐศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ รุ่น 3  (รหัส 66 เข้า 2/2566)