หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)(ซื้อขาย) จัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)(ซื้อขาย) จัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

admin cpg
2022-04-05 11:38:51

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)(ซื้อขาย) จัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิก