หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในการประชุม
19 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำน ...
2021-04-23 12:25:41
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท
แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ขอขอบพระคุณสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center ...
2021-04-23 12:17:03
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลัก ...
2021-04-23 12:13:08
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจัดวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญทางรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่ 17 มีนาคม 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจัดวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมั ...
2021-04-23 12:11:24
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษา​ราชการ​แทน​คณบดี​วิทยาลัย​การเมือง​และ​การปกครอง​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วันที่ 15 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นปร ...
2021-04-23 11:54:56
รุ่นพี่บัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แนะนำรุ่นพี่ รุ่นพี่บัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยขอแนะนำ(พี่บุ๊ก) ปัจจุบันนั ...
2021-04-19 21:58:19
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรั ...
2021-04-19 21:55:45
รุ่นพี่บัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รุ่นพี่บัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยขอแนะนำ(พี่เฟิร์น) ปัจจุบันนั้นปฎิบัติหน ...
2021-04-19 21:49:49
ข่าวปัจจุบัน