หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก
ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา อ้นป้อม นักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการและการปกครอง รุ่น 7 เนื่องในโอกาสผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา  อ้นป้อม นักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการและการปก ...
2023-11-23 15:22:20
ข่าวปัจจุบัน