หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
ตามที่สำนักงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกาย ...
2021-11-07 14:47:05
ตารางเรียนรัฐศาสตร์ 3/2563
นักศึกษารหัส 61ภาคปกติ- ห้อง 1 (การเมืองการปกครอง)- ห้อง 2 (การเมืองการปกครอง)- ห้อง 3 (การเมือ ...
2021-11-16 14:28:01
ข่าวย้อนหลัง