หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
2022-11-22 12:02:59
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ...
2022-11-22 11:46:39
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
ตามที่สำนักงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกาย ...
2021-11-07 14:47:05
ตารางเรียนรัฐศาสตร์ 3/2563
นักศึกษารหัส 61ภาคปกติ- ห้อง 1 (การเมืองการปกครอง)- ห้อง 2 (การเมืองการปกครอง)- ห้อง 3 (การเมือ ...
2021-11-16 14:28:01
ข่าวย้อนหลัง