หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่11/2564
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองแ ...
2021-11-08 15:45:43
ข่าวย้อนหลัง