หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรียาภรณ์ เจริญลาภ
Congratulations!!  อาจารย์ พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ขอแ ...
2021-05-08 16:28:38
บรรยากาศการเรียนของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 และ รุ่น 10 ในรายวิชา MPS5401 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
บรรยากาศการเรียนในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิ ...
2021-04-19 21:52:49
โครงการกิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
ขอบคุณน้องๆชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โรงเรียนวัดราชาธิวาส และโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์รวมทั้งคุณคร ...
2021-04-19 21:36:25
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษา​ราชการ​แทน​คณบดี​วิทยาลัย​การเมือง​และ​การปกครอง​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นปร ...
2021-04-19 21:32:39
สาขาวิชานิติศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ให้กับนักเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์และคณาจารย์ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ให้กับนักเรียนสาขาวิ ...
2021-04-19 21:04:42
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม
วันที่ 10 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยบุค ...
2021-04-19 21:01:05
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต
วันนี้ 5 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐมพล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผู้บังคับการ ...
2021-04-19 14:59:19
ตารางเรียนรัฐศาสตร์ 3/2563
นักศึกษารหัส 61ภาคปกติ- ห้อง 1 (การเมืองการปกครอง)- ห้อง 2 (การเมืองการปกครอง)- ห้อง 3 (การเมือ ...
2021-11-16 14:28:01
ประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
ช่วงเช้า วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เม ...
2021-04-19 11:18:02
ข่าวย้อนหลัง