หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต

admin cpg
2021-04-19 14:59:19

วันนี้ 5 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม
พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผู้บังคับการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก, อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์, อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร และคณะ ในการเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต ได้รับความสนใจและซักถาม จากนักเรียนโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 7 เป็นอย่างมาก