หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม

admin cpg
2021-04-19 21:01:05

วันที่ 10 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม และสักการะพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ วิทยาเขตนครปฐม