หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชานิติศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ให้กับนักเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์และคณาจารย์ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ
สาขาวิชานิติศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ให้กับนักเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์และคณาจารย์ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ

admin cpg
2021-04-19 21:04:42

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ให้กับนักเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์และคณาจารย์ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ โดยการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สถาบันครอบครัวและกฎหมายทำแท้ง” จากท่านวิทยากร นายวุฒิชัย พุ่มสงวน(อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6) ซึ่งการจัดโครงการเป็นไปด้วยดีและมีจำนวนผู้สนใจเข้าฟังในครั้งเป็นจำนวนมาก