หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษา​ราชการ​แทน​คณบดี​วิทยาลัย​การเมือง​และ​การปกครอง​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษา​ราชการ​แทน​คณบดี​วิทยาลัย​การเมือง​และ​การปกครอง​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ

admin cpg
2021-04-19 21:32:39


วันที่ 12 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32

--ณาฐวดี พุทธวงค์ รายงาน/ถ่ายภาพ

#SSRU

เว็บไซต์วิทยาลัย https://cpg.ssru.ac.th/

เว็บไซต์ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ http://www.elfit.ssru.ac.th/witthaya_me/