หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการกิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
โครงการกิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

admin cpg
2021-04-19 21:36:25

????????????ขอบคุณน้องๆชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โรงเรียนวัดราชาธิวาส และโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์รวมทั้งคุณครูทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าให้นักศึกษาชั้นปีที่3 แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐจัดโครงการกิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสนุกสนานและได้รู้จักนโยบายสาธารณะมากขึ้น และยังประเมินให้พี่ๆกลุ่มนี้ผ่านด้วยครับ???????????? #เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง #สิงห์พระนาง #แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ #โรงเรียนวัดราชาธิวาส #โรงเรียนมัธยมมกุฏกษัตริย์