หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรียาภรณ์ เจริญลาภ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรียาภรณ์ เจริญลาภ

admin cpg
2021-05-08 16:28:38

????Congratulations!! ???? อาจารย์ พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรียาภรณ์ เจริญลาภ (พี่แป้ง) สิงห์พระนางรุ่นที่ 18 ตำแหน่งที่สอบได้ อยู่ระหว่างรอเรียกบรรจุ ได้แก่
1. นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
2. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
????????ขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆครับ????????

#สิงห์พระนาง #วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง #นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ #passru #SSRU