หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > สมัครด่วน เฉพาะวันนี้เท่านี้ (วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565) นักศึกษาทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ห้องเรียนกรุงเทพ สามารถสมัครชมรม CPG ปกครองอาสาพัฒนาสังคม
สมัครด่วน เฉพาะวันนี้เท่านี้ (วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565) นักศึกษาทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ห้องเรียนกรุงเทพ สามารถสมัครชมรม CPG ปกครองอาสาพัฒนาสังคม

admin cpg
2022-11-08 16:41:06

สมัครด่วน เฉพาะวันนี้เท่านี้   (วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

นักศึกษาทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ห้องเรียนกรุงเทพ   สามารถสมัครชมรม  CPG ปกครองอาสาพัฒนาสังคม   ในระบบออนไลน์  barcode ด้านล่าง   

คุณสมบัติ

นักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

หมู่เรียนส่วนกลาง (กทม)

# ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

รับสมัครออนไลน์ ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น.

https://www.facebook.com/CPGCOMMUNITYSSRU

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73