หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและปกครอง มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission) ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์
วิทยาลัยการเมืองและปกครอง มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission) ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์

admin cpg
2022-05-01 11:33:50

วิทยาลัยการเมืองและปกครอง  มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission) ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ 

???? สาขานิติศาสตร์  กดค้นหาด้วยเลขรหัสสาขา 3493

???? สาขารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง กดค้นหาด้วยเลขรหัสสาขา 3473 

❌ไม่ใช้คะแนน gat Pat 

✅ ค่าเทอม 8,500 บาท/เทอม 

✅ เรียนจำนวน 9 เทอม /3 ปี จบระดับปริญญาตรี

#เกณฑ์การคัดเลือกรอบที่ 3 (คลิกที่นี่!!)

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/j1pjhcgh.pdf

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73