หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > **ประกาศ** วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ สำหรับข้าราชการตำรวจ (รุ่น 3) ปีการศึกษา 2/2564
**ประกาศ** วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ สำหรับข้าราชการตำรวจ (รุ่น 3) ปีการศึกษา 2/2564

admin cpg
2021-09-03 09:54:50


**ประกาศ** วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ สำหรับข้าราชการตำรวจ (รุ่น 3) ปีการศึกษา 2/2564

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่>>>>> https://drive.google.com/.../1t5rSgDL1U_vhRbHR.../view

**ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ อาคาร37 ชั้น4 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-1601572 ติดต่อคุณวาสนา อ้นป้อม

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook :https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook :https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73