หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เเขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (3 ปีครึ่ง)
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เเขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (3 ปีครึ่ง)

admin cpg
2021-10-04 09:49:03


เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เเขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (3 ปีครึ่ง) ห้องเรียนกรุงเทพ 32 อัตรา ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม 32 อัตรา

รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 เกณฑ์การรับสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.ssru.ac.th 

https://web.facebook.com/cpgssru/ 

สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73