หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

admin cpg
2021-10-06 12:07:43

ความสามารถและความสำเร็จของพี่กลับมาอีกครั้ง แอดมินขอแสดงความยินดีกับพี่ส้มโอ นางสาวพรศิริ ตู้พิจิตร รุ่น 8 รหัส 57 ที่สร้างชื่อเสียงและการันตีความเข้มข้นความรู้ทางด้านกฎหมายที่สำเร็จไปจากนิติศาสตร์สวนสุนันทา ปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้น้องๆมั่นใจในการเข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สาขาวิชานิติศาสตร์ 

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆในการเข้ามาเป็นนักศึกษานิติศาสตร์สวนสุนันทาของเรา 

...น้องๆ คนใดกำลังมองหาเป้าหมายชีวิตและอยากประสบความสำเร็จแบบพี่ๆ สามารถสมัครมาเป็นนักศึกษากับเรา    

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cpg.ssru.ac.th/page/admission-cpg

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73