หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ คำยา นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 62 กิโลกรัม ชาย จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ คำยา นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 62 กิโลกรัม ชาย จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

admin cpg
2024-02-07 14:07:46

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ คำยา นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 62 กิโลกรัม ชาย จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์  ณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73