หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน
สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน

admin cpg
2021-11-08 15:41:01

ประชาสัมพันธ์ ในช่วงโควิด 19  ???? 

สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน ในสถานการณ์ช่วงนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือทางเพจรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เลยนะคะ 

❤️ยินดีต้อนรับมาเป็นครอบครัวPPMเดียวกัน

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73