หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2567 ระดับปริญญาโท
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2567 ระดับปริญญาโท

admin cpg
2024-06-09 09:31:14

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2567

ระดับปริญญาโท

         • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

         • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

         • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

         • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

         • สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ วันที่ 15 มิถุนายน 2567

         • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2567

         • รายงานตัวการเป็นนักศึกษา วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2567

         • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2567

         • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

         • เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 13 กรกฎาคม 2567

สมัครเรียน คลิ๊ก https://admission.ssru.ac.th/isqy01 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

         - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต โทร. 064-827-8515 และ 02-160-1572

         สอบถามข้อมูลไลน์กลุ่ม ป.โท รุ่น 17

         https://line.me/ti/g/hlpzqfZk7y

         สอบถามข้อมูลไลน์กลุ่ม ป.เอก รุ่น 12

         https://line.me/R/ti/g/WJflDSAzeN

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โทร. 098-260-2394 และ 02-160-1572

https://ssru.ac.th/

https://cpg.ssru.ac.th/

#SuanSunandhaRajabhatUniversity

#CollegeOfPoliticsandGoverment

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

#ปริญญาโท

#ปริญญาเอก

#รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

#รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต

#รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต