หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป (สำหรับข้าราชการตำรวจ) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
ประกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป (สำหรับข้าราชการตำรวจ) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

admin cpg
2024-04-10 11:38:09

ประกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป (สำหรับข้าราชการตำรวจ) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (แต่งกายสุภาพ) วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก ???????? https://drive.google.com/.../1KyyiA2hcKbdPldY.../view...

เข้ากลุ่มโครงการสำหรับข้าราชการตำรวจ เพื่อสอบสัมภาษณ์  หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/g3R56GQc7F

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 02-160-1571-73 (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง) หรือ ???? เพจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73