หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง) ภาคปกติ
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง) ภาคปกติ

admin cpg
2021-10-01 10:15:24

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง) ภาคปกติ โดยผู้สนใจสมัครสามารถเข้ากลุ่มเพื่อจองสิทธิ์ ที่กลุ่มไลน์ http://line.me/ti/g/ktKfx6lzkM 

โดยสามารถกู้ กยศ.ได้ และที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตอบสนองตามยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีเอกสารการสมัครดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น 

4. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73