หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและปกครอง มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รอบ 2 โควต้า ภาคปกติ
วิทยาลัยการเมืองและปกครอง มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รอบ 2 โควต้า ภาคปกติ

admin cpg
2023-01-12 10:09:34

วิทยาลัยการเมืองและปกครอง  มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  รอบ 2 โควต้า ภาคปกติ รับเยอะอยู่นะครับ  รีบมาสมัครกันเยอะ ๆ นะครับ  

????รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) รหัสสาขาสำหรับเลือกค้นหา 3473 

????นิติศาสตรื รหัสสาขาสำหรับเลือกค้นหา 3493 

????ทุกสาขาวิชา เรียน 3 ปี (9 เทอม)  ค่าเทอม 8,500 บาท ต่อเทอม (ทุนลดค่าเทอม จากปกติ 14,000 - 15,000 บาท)

????ไม่ต้องใช้คะแนน get pat 

????ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยยื่นอย่างเดียว

????สมัครและชำระแล้วรับสิทธิ์ทุนลดค่าเทอม ทันที

???? ☎️สนใจสมัครเรียนทักข้อความเพจ หรือ ทัก *  ????Line Official : @470unkox (ใส่ @ ด้วยครับ) 

???? สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73