หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนายธนากร อินทรยงและนางสาวสุชาวดี แตนิล ตัวแทนสาขาวิชานิติศาสตร์ ควบคุมทีมโดยอาจารย์ทัตตนันท์ คงลำธาร สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ในมหกรรมรพีวิชาการ ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนายธนากร อินทรยงและนางสาวสุชาวดี แตนิล ตัวแทนสาขาวิชานิติศาสตร์ ควบคุมทีมโดยอาจารย์ทัตตนันท์ คงลำธาร สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ในมหกรรมรพีวิชาการ ปีการศึกษา 2566

admin cpg
2024-02-13 10:50:16


ขอแสดงความยินดีกับนายธนากร  อินทรยงและนางสาวสุชาวดี  แตนิล ตัวแทนสาขาวิชานิติศาสตร์ ควบคุมทีมโดยอาจารย์ทัตตนันท์  คงลำธาร สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ในมหกรรมรพีวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถทำคะแนนได้สูงถึง 29 คะแนน โดยมีคะแนนห่างจากรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเพียง 1 คะแนน จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 22 มหาวิทยาลัย ทั้งขอชื่นชมในความสามารถของน้องๆ ทุกมหาวิทยาลัยมา ณ ที่นี้ 

หมายเหตุ                                     

- รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยคะแนน 30 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยคะแนน 29 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 28 คะแนน

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73