หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

admin cpg
2024-01-14 14:38:31

**ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567**

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระบบการศึกทางไกล แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/3QXN3uH0i3

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กองทัพบก แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/.../P1LtcYPvfq71mpF7CajtKOdFyA5zjGwz...

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กองทัพบก แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/7VQgcl1d68

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการสำหรับข้าราชการตำรวจ แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/V4CYDZaauh

- สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงสำหรับบุคคลทั่วไป แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/gW_NH4o1qv

- สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/BUQ8WmHjdM


สมัครเรียน คลิ๊ก???? https://admission.ssru.ac.th/login

ระเบียบการสมัคร คลิ๊ก???? https://admission.ssru.ac.th/isqy03

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 02-160-1571-3 (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง) หรือ ???? เพจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://ssru.ac.th/

https://cpg.ssru.ac.th/

#SuanSunandhaRajabhatUniversity

#CollegeOfPoliticsandGoverment

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73