หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหม่ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหม่ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

admin cpg
2024-04-18 11:50:20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหม่ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)


มี 3 หลักสูตร ได้แก่


1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

- โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป (เฉพาะข้าราชการตำรวจ)

- โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป

- โครงการปริญญาตรีใบที่ 2

2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

- โครงการความร่วมมือระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา กับ กองทัพบก

- โครงการความร่วมมือระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา กับ กองทัพเรือ

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล


???? รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สมัครเรียน คลิ๊ก ???????? https://admission.ssru.ac.th/login

ระเบียบการสมัคร คลิ๊ก ???????? https://admission.ssru.ac.th/isqy03

ขั้นตอนการสมัคร คลิ๊ก ???????? https://admission.ssru.ac.th/isqy06


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์


- สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระบบการศึกทางไกล แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/3QXN3uH0i3

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กองทัพบก แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/.../P1LtcYPvfq71mpF7CajtKOdFyA5zjGwz...

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กองทัพบก แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/7VQgcl1d68

- สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการสำหรับข้าราชการตำรวจ แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/V4CYDZaauh

- สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/Yf1qWmA7u0

- สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/BUQ8WmHjdM


หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 02-160-1571, 1572, 1573 หรือ ???? เพจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73