หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สำนักงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จะปิดทำการในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 และเปิดทำการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศจากวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สำนักงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จะปิดทำการในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 และเปิดทำการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

admin cpg
2024-02-19 13:49:55

ประกาศจากวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สำนักงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จะปิดทำการในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 และเปิดทำการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามเพิ่มเติม 02-160-1571-73 หรือเพจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73