หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567

admin cpg
2024-03-20 11:00:01

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567

ระดับปริญญาโท

   - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

   - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

   - หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

   - สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ วันที่ 15 มิถุนายน 2567

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2567

   - รายงานตัวการเป็นนักศึกษา วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2567

   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2567

   - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

   - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 13 กรกฎาคม 2567

สมัครเรียน คลิ๊ก: https://admission.ssru.ac.th/login

ระเบียบการสมัคร คลิ๊ก: https://admission.ssru.ac.th/isqy03

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

      เพจ Facebook คลิ๊ก: https://www.facebook.com/dpsmps.ssru

      เบอร์โทร. 02 - 160 - 1572 หรือ 064 - 927 - 8515

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

      เพจ Facebook คลิ๊ก: https://www.facebook.com/mpassru2023

      เบอร์โทร. 02 - 160 - 1572 หรือ 098 – 260 -2394

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73