หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป (สำหรับข้าราชการตำรวจ) ใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป (สำหรับข้าราชการตำรวจ) ใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

admin cpg
2024-03-20 11:32:17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป (สำหรับข้าราชการตำรวจ) ใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) 

???? รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

สมัครเรียน คลิ๊ก ???????? https://admission.ssru.ac.th/login

ระเบียบการสมัคร คลิ๊ก ???????? https://admission.ssru.ac.th/isqy03

ขั้นตอนการสมัคร คลิ๊ก ???????? https://admission.ssru.ac.th/isqy06

เข้ากลุ่มโครงการสำหรับข้าราชการตำรวจ แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/V4CYDZaauh

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 02-160-1571-73 (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง) หรือ ???? เพจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73