หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ขอเป็นกำลังใจและแรงเชียร์ ให้กับนางสาว ศศิภาพร จันทรวิสูตร (ออม) นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ณ. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 16 ตุลาคมนี้
ขอเป็นกำลังใจและแรงเชียร์ ให้กับนางสาว ศศิภาพร จันทรวิสูตร (ออม) นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ณ. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 16 ตุลาคมนี้

admin cpg
2022-09-25 11:45:31

ขอเป็นกำลังใจและแรงเชียร์ ให้กับนางสาว ศศิภาพร จันทรวิสูตร (ออม) นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ณ. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 16 ตุลาคมนี้

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73