หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2566
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2566

admin cpg
2023-01-25 10:20:15

**ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ**

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2566

????หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มี 2 แขนงวิชา ได้แก่

1. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

2. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

????และ มี 3 สถานที่เรียน ได้แก่

1. ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

2. ห้องเรียนนครปฐม (วิทยาเขตนครปฐม)

3. ห้องเรียนระนอง (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง)

สมัครเรียน คลิ๊ก????https://admission.ssru.ac.th/login

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 02-160-1571-73 (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73