หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เรียน เสาร์-อาทิตย์ เพียง 2 ปีครึ่ง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 ปวช. ปวส. เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการปรับคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน/สะดวกเรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เรียน เสาร์-อาทิตย์ เพียง 2 ปีครึ่ง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 ปวช. ปวส. เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการปรับคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน/สะดวกเรียนวันเสาร์-อาทิตย์

admin cpg
2022-06-26 13:33:53

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  ทักครับ!!!

ไม่ว่างเรียนจันทร์-ศุกร์ มาเรียนสนุกๆเสาร์-อาทิตย์

กลับมาอีกครั้ง รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15 (แขนงนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

เรียน เสาร์-อาทิตย์ เพียง 2 ปีครึ่ง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 ปวช. ปวส.  

เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการปรับคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน/สะดวกเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามinbox ได้ที่เพจนี้เลย หรือในกลุ่มไลน์ตาม qr code

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73