หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > เมื่อคุณเลือกเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รหัสสาขา 3473) และนิติศาสตรบัณฑิต (รหัสสาขา3493) ภาคปกติ ????มาดู เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณกัน ......ใช้เวลาเรียน เพียง 3 ปี ก็ จบปริญญาตรี แล้ว ........ช่วงปี 3 สามารถขอหนังสือรับรอง เพื่อยื่นสมัครสอบ ภาค ก
เมื่อคุณเลือกเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รหัสสาขา 3473) และนิติศาสตรบัณฑิต (รหัสสาขา3493) ภาคปกติ ????มาดู เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณกัน ......ใช้เวลาเรียน เพียง 3 ปี ก็ จบปริญญาตรี แล้ว ........ช่วงปี 3 สามารถขอหนังสือรับรอง เพื่อยื่นสมัครสอบ ภาค ก

admin cpg
2022-03-27 09:32:59

เมื่อคุณเลือกเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รหัสสาขา 3473) และนิติศาสตรบัณฑิต  (รหัสสาขา3493) ภาคปกติ 

????มาดู เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณกัน   

......ใช้เวลาเรียน เพียง 3 ปี ก็ จบปริญญาตรี แล้ว

........ช่วงปี 3 สามารถขอหนังสือรับรอง เพื่อยื่นสมัครสอบ ภาค ก ของ กพ. ได้

........จากนั้น มุ่งหาช่องการการสอบบรรจุ เข้ารับราชการ เป็น "ข้าราชการได้ทุกกระทรวง” 

.........รุ่นพี่ที่จบจาก วิทยาลัยการเมืองและปกครอง สอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็น  ปลัดอำเภอ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานบุคคล กันได้หลายคน แล้วนะ  เชื่อพี่ๆ เค้าเถอะ น้องหนู 

ตัดสินใจสมัครกันนะ ???? https://admission.ssru.ac.th/isqy01

????กลุ่มไลน์ ภาคปกติ http://line.me/ti/g/XoV17oIygI

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73