หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการซีรีส์ไทยกับโลกและประเทศเพื่อนบ้านกับหัวข้อ “อัฟกานิสถานกับการเมืองโลก”
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการซีรีส์ไทยกับโลกและประเทศเพื่อนบ้านกับหัวข้อ “อัฟกานิสถานกับการเมืองโลก”

admin cpg
2021-08-27 09:28:09


วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการซีรีส์ไทยกับโลกและประเทศเพื่อนบ้านกับหัวข้อ “อัฟกานิสถานกับการเมืองโลก” วันศุกร์ ที่27 สิงหาคม 2564 เวลา13.00-16.00น. ณ ห้องแถลงข่าวชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสามารถเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ได้ที่ลิงค์ 

https://mhesi-go-th.zoom.us/j/88203022838... Passcode:972495

 หรือทาง Facebook Live ได้ที่ลิงค์ 

https://www.facebook.com/MHESIThailand

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73