หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 (Direct Admission) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2567
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 (Direct Admission) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2567

admin cpg
2024-05-29 20:19:30

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 (Direct Admission) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2567

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มี 2 สถานที่เรียน ได้แก่

1. 3450 - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

(ห้องเรียนกรุงเทพฯ)

2. 3485 - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)

- หลักสูตร 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปีครึ่ง

- จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,000 บาท/ภาคเรียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นและค่าฝึกปฏิบัติ)

สมัครเรียน คลิ๊ก???? https://admission.ssru.ac.th/isqy01

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 02-160-1571-72 (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

https://ssru.ac.th/

https://cpg.ssru.ac.th/

#SuanSunandhaRajabhatUniversity

#CollegeOfPoliticsandGoverment

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง