หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหม่ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) วันสุดท้าย
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหม่ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) วันสุดท้าย

admin cpg
2024-05-31 13:03:14

???? วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหม่ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)


มี 3 หลักสูตร ได้แก่


1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

- โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป (เฉพาะข้าราชการตำรวจ)

- โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป

- โครงการปริญญาตรีใบที่ 2

2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

- โครงการความร่วมมือระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา กับ กองทัพบก

- โครงการความร่วมมือระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา กับ กองทัพเรือ

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล


???? รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สมัครเรียน คลิ๊ก ???????? https://admission.ssru.ac.th/login

ระเบียบการสมัคร คลิ๊ก ???????? https://admission.ssru.ac.th/isqy03

ขั้นตอนการสมัคร คลิ๊ก ???????? https://admission.ssru.ac.th/isqy06


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์


- สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระบบการศึกทางไกล แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/3QXN3uH0i3

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กองทัพบก แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/.../P1LtcYPvfq71mpF7CajtKOdFyA5zjGwz...

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กองทัพบก แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/7VQgcl1d68

- สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการสำหรับข้าราชการตำรวจ แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/V4CYDZaauh

- สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/Yf1qWmA7u0

- สาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 แสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊ก???? https://line.me/ti/g/BUQ8WmHjdM


หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 02-160-1571, 1572 หรือ ???? เพจวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://ssru.ac.th/

https://cpg.ssru.ac.th/

#SuanSunandhaRajabhatUniversity

#CollegeOfPoliticsandGoverment

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

#หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

#หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

#ข้าราชการตำรวจ

#บุคคลทั่วไป

#ปริญญาตรีใบที่2

#ระบบการศึกษาทางไกล

#เรียนออนไลน์

#กองทัพบก

#กองทัพเรือ