หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
ประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

admin cpg
2021-04-19 11:18:02


ช่วงเช้า วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เพื่อเตรียมข้อมูลในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการเมือง
และการปกครอง ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 มกราคม 2564